Jak zameldować się w nowym mieszkaniu.

Meldunek w nowym mieszkaniu. Klika słów jak to sprawnie załatwić.

news

Po zawarciu umowy końcowej przenoszącej własność można zameldować się w lokalu na pobyt stały.

Możliwości są dwie: osobiście lub online.

1). W sposób tradycyjny - osobiście

Należy udać się do Urzędu Miasta Marki, który znajduje się przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 95 w Markach.

Formalności można dokonać w pokoju nr 16.

Należy zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub paszport
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginalny akt notarialny końcowy przenoszący własność)

W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.

2). Elektronicznie – za pomocą profilu zaufanego

Formularz można złożyć przez e-PUAP (link na stronie Urzędu Miasta Marki). Niezbędne jest do tego posiadanie profilu zaufanego. Należy dołączyć tytuł prawny do nieruchomości, czyli akt końcowy.

W wyjątkowych sytuacjach meldunku można dokonać już po odbiorze mieszkania, wówczas wymagana jest dodatkowa zgoda dewelopera (wniosek wówczas dodatkowo potwierdza deweloper).